Skriv eller ring til

Plantasia - The Pink Shop

Skovvej 201 - 2750 Ballerup

Tlf. (+45) 44 97 06 52 - mobil (+45) 26 71 06 52

e-mail: info@plantasia.dk

eller b.planteskole@mail.tele.dk

CVR-nr. 16822302

Bank: Nykredit Bank A/S - reg.nr. 5472 konto nr. 1561588

Oplysning om klagemuligheder:
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mailadresse: info@plantasia.dk.
Læs mere på http://ec.europa.eu/odr